Taidekoulu Sielu 

Olen muokannut koulutuksiani entistä kokonaisvaltaisemmiksi ja luonut uuden ajan taidekoulun, jota jo Gotlannissa asuessani käynnistelin. Ajatus intuitiivisen taiteen koulusta on muhinut minussa pitkään. Nyt tuntuu olevan sen aika. Taidekoulu Sielu on nimeltään tuo kokonaisuus, jossa yhdistän taiteen ja sieluohjauksen. 

Intuitiivinen taide on tietoinen, kokonaisvaltainen taideprosessi, jossa tärkeimpänä lähtökohtana on taiteilijan yhteys omaan sisimpäänsä, pyhään ydinolemukseensa. Maalausprosessi antaa meille mahdollisuuden nähdä sisimpäämme, kohdata itsemme. Voimme huomata, miten tietyt prosessin vaiheet ovat meille helppoja, toiset herättävät vastustusta.

Näitä prosessin vaiheita tutkimme taiteen keinoin ja saamme samalla mahdollisuuden havaita tiedostamattomassa mielessämme olevia rakenteita ja näin muuttaa rajoittavia rakenteita mahdollisuuksiksi. Kundaliinijooga tukee prosessia vahvasti alitajuntaa puhdistavine harjoituksineen.

Taidekoulu Sielu on luonnollinen jatkumo työlle, jonka aloitin taiteilijan pedagogisissa opinnoissa ensin Lahden Muotoiluinstituutissa ja sen jälkeen Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Opinnäytetyöni Lentäneen linnun mieli ja Spiraalimatka käsittelivät jo tuolloin henkisen kehityksen ja tietoisuuden merkitystä taiteilijan ja taidepedagogin työssä.

Taidekoulu Sielussa yhdistän kaiken osaamiseni ja omaksumani. Vapaa maalaus on sen perusta. Jotta se mahdollistuu, kokonaisuus pitää sisällään mm. Vedic Art -kurssien sisältöjä, havaintomaalausta, intuitiivista maalausta, materiaalitietoutta ja erilaisia maalaustekniikoita sekä väritietoutta mm. Albersin, Goethen ja Steinerin hengessä.
Elämme koko kehollamme, kaikilla aisteillamme, joten koulutukseen sisältyy myös vapaata tanssia, kundaliinijoogaharjoituksia, pranayamaa, äänen ja mantrojen voimaa sekä henkilökohtaista sieluohjausta taiteen ja elämän prosesseissa. Unohtaa ei myöskään sovi prosessiin liittyvää vapaamuotoista kirjoittamista vaikkapa päiväkirjan muodossa. 

Taidemaalarin ammattiin valmistavan taidekoulutukseni olen saanut Vapaassa Taidekoulussa 1989-1992. Olen opiskellut kuvataidetta myös Snellman-korkeakoulussa sekä antroposofista taideterapiaa Järnassa. Olen myös Vedic Art -opettaja sekä täydentänyt ammattitaitoani lukuisilla koulutuksilla henkisen tiedon saralla opiskellen erilaisia energeettisiä hoitomuotoja sekä tietoisuustaitoja. 

Taidekoulu Sielun opetus ei perustu mihinkään metodiin, ei henkiseen tai taiteelliseen näkemykseen, vaan on vapaata sielun tutkimusta, jossa jokainen on oma valonsa.
Maksun voi suorittaa joko yhdessä erässä tai kuukausittain osamaksuna. Taidekoulu Sielun opetukseen osallistuakseen et tarvitse aiempaa kokemusta taiteesta,
joogasta tai tietoisuustyöskentelystä.
Tärkeintä on halu luoda sekä tutkia, ihmetellä ja ilmentää olemassaoloa
taiteen ja henkisen työskentelyn kautta. 

Sydämellisesti tervetuloa uuden ajan taidekoulutukseen!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse artist@susannamaria.com tai puhelimitse 045 3503999.