Taidekoulu Sielu 

Olen muokkaamassa koulutuksiani entistä kokonaisvaltaisemmiksi ja luomassa tuota uuden ajan taidekoulua, jota jo Gotlannissa asuessani käynnistelin. Ajatus intuitiivisen taiteen koulusta on muhinut minussa pitkään. Nyt tuntuu olevan sen aika. Taidekoulu Sielu on nimeltään tuo kokonaisuus, jossa yhdistän taiteen ja sieluohjauksen. 

Intuitiivinen taide on tietoinen, kokonaisvaltainen taideprosessi, jossa tärkeimpänä lähtökohtana on taiteilijan yhteys omaan sisimpäänsä, ydinolemukseensa. Maalausprosessi antaa meille mahdollisuuden nähdä sisimpäämme, kohdata itsemme. Voimme huomata, miten tietyt prosessin vaiheet ovat meille helppoja, toiset herättävät vastustusta.

Näitä prosessin vaiheita tutkimme taiteen keinoin ja saamme samalla mahdollisuuden havaita tiedostamattomassa mielessämme olevia rakenteita ja näin muuttaa rajoittavia rakenteita mahdollisuuksiksi.

Taidekoulu Sielu on luonnollinen jatkumo työlle, jonka aloitin taiteilijan pedagogisissa opinnoissa ensin Lahden Muotoiluinstituutissa ja sen jälkeen Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Opinnäytetyöni Lentäneen linnun mieli ja Spiraalimatka käsittelivät jo tuolloin henkisen kehityksen ja tietoisuuden merkitystä taiteilijan ja taidepedagogin työssä.

Taidekoulu Sielussa yhdistän kaiken osaamiseni ja omaksumani. Kokonaisuus pitää sisällään mm. vedic art -kurssisisällöt, havaintomaalausta, intuitiivista maalausta, materiaalitietoutta ja erilaisia maalaustekniikoita sekä väritietoutta mm. Albersin, Goethen ja Steinerin hengessä.
Elämme koko kehollamme, kaikilla aisteillamme, joten koulutukseen sisältyy myös vapaata tanssia, kundaliinijoogaharjoituksia, pranayamaa, äänen ja mantrojen voimaa sekä henkilökohtaista sieluohjausta taiteen ja elämän prosesseissa. Unohtaa ei myöskään sovi prosessiin liittyvää vapaamuotoista kirjoittamista vaikkapa päiväkirjan muodossa. 

Ammattiin valmistavan taidekoulutukseni olen saanut Vapaassa Taidekoulussa 1989-1992. Olen opiskellut kuvataidetta myös Snellman-korkeakoulussa sekä antroposofista taideterapiaa Järnassa. Olen myös Vedic Art -opettaja sekä täydentänyt ammattitaitoani lukuisilla koulutuksilla henkisen tiedon saralla opiskellen erilaisia energeettisiä hoitomuotoja sekä tietoisuustaitoja. Tänä vuonna valmistun kundaliinijoogaopettajaksi. 

Taidekoulu Sielun opetus ei perustu mihinkään metodiin, ei henkiseen tai taiteelliseen näkemykseen, vaan on vapaata sielun tutkimusta, jossa jokainen on oma valonsa.

Taidekoulu Sielu hakee vielä hieman muotoaan, käynnistyen kuitenkin kevään 2023 aikana Taidekeskus Järvilinnassa, suurelta osin lähiopetuksena, mutta prosessia pidetään yllä myös etäohjauksin.
Tässä vaiheessa on mahdollisuus osallistua joko yksityisesti tai pienryhmässä. Ja yöpyähän voi Järvilinnan residenssissä.

Mikäli asia kutsuu, ota yhteyttä, niin räätälöimme sinulle oman ohjelman!